Kommunikationer
- trafik
- tidtabeller

KARTOR
Centrumkarta
Områdeskarta
Parkeringsguide
Strandlinjekarta


TAXI

Tel. 100 417, fjärr- och mobilnät: 0100 417.
Station: Rådhusgatan 2, vid Rådhuset

TIDTABELLER OCH TRAFIK
Bussar, Haldin & Rose
Finnair tidtabeller
Förbindelsetrafik Bennäs
Förbindelsetrafik Kronoby
Karleby-Jakobstad flygplats
Matkahuolto
Taxi
Vippare
VR

INVATAXI
Pirkkos Birs Tila-/Invataxi

Skriv sökordet i textfältet nedan.
Till huvudsidan...